Menu

Få innvandrere stemte ved valget

Under stortingsvalget i september i fjor var det bare 45,1 prosent av innvandrerne i Rogaland som brukte stemmeretten. På landsbasis var innvandrerdeltakelsen ved valget 52,2 prosent, melder NRK Rogaland.

Av admin | 14.01.2010 14:10:27

En oversikt fra Statistisk Sentralbyrå viser at det bare er tre andre fylker som har lavere valgdeltakelse blant innvandrene enn Rogaland.

Det var vel 450 innvandrere i Rogaland som hadde stemmerett ved stortingsvalget, mens nesten 11.000 norske statsborgere med innvandringsbakgrunn hadde stemmerett.

SSB sine tall for hele landet viser at Generelt viser at deltakelsen til stemmeberettigede innvandrerkvinner og norskfødte kvinner med innvandrerforeldre er gått ned, mens deltakelsen til stemmeberettigede innvandrermenn og norskfødte menn med innvandrerforeldre øker, melder NRK.

Publisert av Helge Bro Matland | 14.01.2010 kl.14:1