Menu
flytevest

Evaluering av vestpåbudet

Flere bruker flytevest etter innføring av vestpåbudet. Det er imidlertid for tidlig å påvise effekt på antall dødsulykker, viser en ny rapport.

Av Egil M Solberg | 10.06.2016 15:41:02

– Jeg vil oppfordre alle som er på sjøen til å bruke flytevest. Vi har fått en ekstern evaluering av vestpåbudet. Den skal vi nå gå grundig gjennom, sier næringsminister Monica Mæland.

Stortinget vedtok i fjor vår et påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter under åtte meter.

For å se på effekten av påbudet, ba næringsministeren om en ekstern evaluering av lovbestemmelsen.

Ifølge rapporten laget av Oxford Research, har det ikke vært mulig å påvise effekter på antall dødsulykker fra fritidsbåt etter så kort tid, men det anbefales en utvidelse av påbudet til å omfatte alle fritidsbåter.

– Regjeringen var i utgangspunktet ikke for å påby vest for alle. Det er ikke påbudt å bruke sykkelhjelm eller refleks, men de fleste gjør det fordi det er smart. Her var et flertall på Stortinget av en annen oppfatning, sier Mæland.