Menu

Etterlyser folkeskikk i trafikken

Staten vegvesen er bekymret over konfliktnivået i trafikken. 7 av 10 syklister har opplevd truende og aggressiv bilister, mens 3 av 10 bilister har opplevd at syklister aktivt hindrer dem i å kjøre forbi.

Av admin | 07.05.2014 14:11:16

Målet for «Del veien»-kampanjen er å bidra til å få ned konfliktnivået og forebygge ulykker. Vegvesenet relanserer «Del veien» med nye filmsnutter beregnet på sosiale medier. De tar for seg fenomen blant syklister og bilister som spruting, tuting, pressing og sperring.

– Vi ønsker rett og slett mer folkeskikk i trafikken, sier prosjektleder Signe Gunn Myre i Statens vegvesen.

En undersøkelse blant 5.200 syklister og bilister viser at det syklister er mest redd for, er biler som sneier altfor nærme. Bilister på sin side syns det aller mest irriterende er å bli liggende bak syklister som sperrer vegen. Dette resulterer i aggressiv oppførsel fra begge parter.