Menu

-Ett barn per famile

Folk bør ikke få mer enn ett barn for å redde miljøet. Det mener professor i klimastrategi, Jørgen Randers.

Av admin | 22.01.2013 08:41:35

Han sier til Teknisk Ukeblad at det økende velstandsnivået vil gjøre at forbruket av olje, kull og gass pr. person vil skyte i været, og mener derfor at framtidige familier bør ta klimaansvar og begrense seg til ett barn.

Av Rolf Helge Tveit | 22.01.2013 kl.08:41