Menu

Etne: – Spar på vannet

På grunn av langvarig frostperiode, minker vanntilførselen til Etne kommune sine vannverk. Kommunen ber nå alle om å redusere vannforbruket mest mulig.

Av admin | 21.01.2010 15:46:43

HØR LYDFIL: VANNKRISE I ETNE
– Folk i Etne lar vannet renne for at det ikke skal fryse i rørene. Samtidig fryser drikkevannskilden oppe i fjellet. Nå er det nesten ikke mer vann igjen, advarer fagansvarlig for vann- og kloakk Arvid Ness i Etne kommune.

– Forbruket har økt etter at kulden kom. Det er nok mange som lar vannet rennet for de å unngå frost. Sånn som situasjonen er nå, bør folk unngå det, sier fagansvarlig for vann og kloakk, Arvid Ness.

Han ber også folk om å se etter eventuelle brudd på ledningsnettet.

– På grunn av den lange frostperioden frøs både kommunale og private leidningar. Dette kan føre til frostsprenging og lekkasje. Om noen har mistanke om lekkasje, bør de ta kontakt med kommunen, sier Ness videre.

Av Helge Bro Matland | 21.01.2010 kl.15:4