Menu

– Et budsjett for flere arbeidsplasser

- Årets statsbudsjett skal skape flere arbeidsplasser. Det er hovedbudskapet fra regjeringen under statsbudsjettframleggelsen i dag.

Av admin | 07.10.2015 08:40:07

– Vi svarer på utfordringene norsk økonomi står i, sier finansminister Siv Jensen.

På kort sikt legges det fram en tiltakspakke som særlig skal hjelpe vest- og sørlandet der arbeidsledigheten øker mest.

– Budsjettet er målrettet mot tiltak på økt vedlikehold og omstilling. Skattekutt, økt samferdselssatsing og videre satsing på utdanning og forskning, sier fylkets varaordfører Terje Halleland (Frp) til Radio Haugaland.

Tiltakspakken gir økt satsing på vedlikehold av veien og egen satsing inn mot verftsindustrien.

– En fortsettelse av skattereformen vil på sikt gjøre Norge mer konkurransedyktig overfor våre naboland. En slik omlegging vil kunne bidra til bedre tilgang på risikokapital, noe som vil kunne gjøre det enklere å få finansiering på gode forretningsideer, sier Halleland.

Omstilling er et annet hovedord i budsjettet i dag. Regjeringen sier den jobber langsiktig ved å legge til rette for omstilling av arbeidslivet og en fremtid med redusert aktivitet i olje- og gassnæringen.