Menu
kontor arbeid

Er du arbeidsnarkoman?

Over 40 timers arbeid i uken, kan være skadelig. Jobber du mer enn dette øker risikoen for slag og hjerteinfarkt, det viser en ny studie publiser i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Av admin | 24.08.2015 06:55:50

Jobber du åtte timer mer enn 40 timer øker faren med 10 prosent, mens en arbeidsmengde på over 55 timer i uken har en risikoøkning på 33 prosent, melder NRK.

Grekere arbeider flere timer i året enn arbeidstakere i andre europeiske land. Nordmenn og tyskere er imidlertid blant dem som arbeider minst, ifølge en fersk OECD-rapport.

Ti på topp – ti på bunn i Europa

Flest arbeidstimer
per person per år
Færrest arbeidstimer
per person per år
Mest
produktive
Minst
produktive
1 Hellas (2017) Nederland (1377) Norge Polen
2 Ungarn (1956) Tyskland (1408) Luxemburg Ungarn
3 Polen (1939) Norge (1413) Irland Tyrkia
4 Estland (1880) Frankrike (1439) Belgia Estland
5 Tyrkia (1877) Danmark (1537) Nederland Tsjekkia
6 Tsjekkia (1795) Irland (1540) Frankrike Portugal
7 Italia (1778) Belgia (1551) Tyskland Slovakia
8 Slovakia (1749) Østerrike (1599) Danmark Hellas
9 Portugal (1714) Luxemburg (1616) Sverige Slovenia
10 Island (1697) Sverige (1624) Østerrike Island