Menu
Sos rasisme-saken. Tiltalte Kjell Gunnar Larsen sammen med forsvarerne Erik Lea og John Christian Elden.
FOTO: Kjell Bua

Enorme SOS-kostnader

SOS-rasisme saken har kostet samfunnet millioner av kroner. Kostnadene og resursbruken er så omfattende at påtalemyndighetene nå ønsker å finne andre måter å behandle slike saker på.

Av Egil M Solberg | 03.11.2016 20:46:01

Etterforsking og kostnader med behandlingen av saken i domstolen er astronomiske. Langt høyere enn hva tiltalte er siktet for å bedra. Det ville med andre ord vært langt rimeligere for samfunnet at saken ble henlagt.

Politistasjonssjef Edgar Mannes mener ifølge hnytt at det for framtiden bør finnes bedre løsninger på lignende saker. Han er av den oppfatning at SOS-rasisme saken burde blitt behandlet av Økokrim.