Menu
Haraldshallen vil kreve betydelige investeringer for å kunne holdes i drift. Da er det rimeligere å bygge et nytt anlegg. FOTO: Kjell Bua

Enighet om nøkternt svømmeanlegg

Haraldshallen er nedslitt som svømmeanlegg i Haugesund og nå vil politikerne satse på et nytt og rimeligere badeanlegg.

Av Egil M Solberg | 14.09.2017 13:31:56

Alternativene er et nøkternt svømmeanlegg med fokus på svømmeopplæring i skolen
og svømmeidrett men med to opplæringsbasseng, eller et mindre folkebad med fokus på svømmeopplæring i skolen, idrett og folkehelse, men med to opplæringsbasseng.

Formannskapet forelegges sak om endelig beslutning om konsept etter gjennomført
kostnadsanalyse.

Tomtealternativene er i Idrettsparken og på Flotmyr. Rådmannen vil nå jobbe med å utrede tomtealternativer parallelt i prosessen.

Rådmannen skal nå også undersøke om svømmehallen kan bygges som en integrert del av Haugesund stadion.