Menu
NAV

Endringer for permittering

Stortinget har vedtatt endringer i permitteringsregelverket. Perioden med lønn eller dagpenger under permittering økes med 20 uker.

Av Egil M Solberg | 07.07.2016 08:20:13

Endringene innfører en ny fem dagers lønnspliktperiode for arbeidsgivere, som inntrer etter 30 uker med dagpenger.

Perioden vil inntreffe hver gang de 30 ukene med permittering uten lønnsplikt nås innenfor en 18 månedersperiode, uavhengig av om det er en ny permittering eller ikke.

Samtidig utvides perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt med ytterligere 19 uker, etter disse fem dagene med lønnsplikt.

Med disse endringene vil samlet periode med lønn eller dagpenger i en løpende permittering, være 52 uker, bestående av til sammen tre uker med permitteringslønn og 49 uker med dagpenger.

Endringene trer i kraft 1. juli og gjelder for permitteringer som allerede var iverksatt før ikrafttredelsen og for nye permitteringer som iverksettes etter 1. juli 2016.