Menu

Enda mer optimisme

Bedrifter på Vestlandet er nå langt mer optimistiske enn tidligere. Ifølge en fersk undersøkelse ser 59 prosent av bedriftene på Sør- og Vestlandet nå positivt på utsiktene det neste året.

Av admin | 09.05.2017 06:17:41

Andelen var 43 prosent for fire måneder siden, skriver Dagens Næringsliv.

Særlig blant oljebedriftene går det nå bedre.

Sparebank 1 mener tallene kan tilsi en økt sysselsetting på mellom 5.000 og 10.000 årsverk i Rogaland de kommende tolv månedene.