Menu
Olje og gass

Enda mer oljepessimisme

Nok en undersøkelse bekrefter pessimisme i oljeindustrien. Ifølge Vestlandsindeksen til Sparebanken Vest er rundt 700 bedrifter på Vestlandet langt fra optimistiske med tanke på framtiden.

Av admin | 25.09.2015 06:28:03

Bedriftene melder om svakere etterspørsel, og det registreres fall i lønnsomhet og utsalgspriser.

Det er særlig Rogaland og Stavanger som markerer seg med mindre tro på framtidsutsiktene enn hva tilfellet var for ett år siden.