Menu
flyktninger

– En regning på minst 750 milliarder

Dersom flyktningstrømmen til Norge fortsetter på samme nivå som i år kan den totale regningen komme opp i 750 milliarder kroner. Det viser beregninger som NRK har gjort.

Av admin | 22.10.2015 06:27:41

Tallet kan bli betydelig høyere avhengig av hvor mange av dem som kommer som får familiegjenforening.

Statistisk Sentralbyrå mener høyere skatter eller kutt i velferdsordningene er en uunngåelig konsekvens.