Menu

-En grei bergart

De første boreprøvene som er hentet opp fra berggrunnen 350 meter under havbunnen i Boknafjorden viser at Rogfast-tunnelene vil støte på skiferfjell.

Av admin | 09.09.2014 06:12:53

-Det er en grei bergart som vi har erfaring med fra andre vegprosjekter i området, sier prosjektlederen for Rogfast, Tor Geir Espedal til Aftenbladet.

Det skal nå tas ytterligere tre prøver i området. Rogfastbyggingen starter etter planen i 2016 og forbindelsen skal stå klar tidligst i 2024.