Menu

Elevene får for lite undervisning

Et nasjonalt tilsyn viser at i samtlige av landets fylker har elevene fått for få undervisningstimer. Nå krever Staten at skolene ordner opp. Fylkesmennene i fylkene har utført stikkprøver på enkeltskoler, og rapportene er entydige.

Av admin | 18.06.2008 08:09:54

Utdanningsdirektoratet vurderer nå nye tiltak som sikrer at fylkeskommunene gir elevene de timene de har krav på.

– Fylkeskommunene vil få pålegg om å lukke avvikene og rette opp i manglene, sier Peter Skarheim ved direktoratet til NRK.

Publisert av Helge Bro Matland | 18.06.2008 kl.08:0