Menu
Lærer Elev Skole

Elev-streik

Den nye ti prosent-regelen møter sterke reaksjoner hos videregående elever landet rundt og 11 Mai holder de seg hjemme i streikeprotest mot den nye fraværsgrensen.

Av admin | 15.04.2016 13:50:05

Den nye regelen innebærer at elever som har høyere udokumentert fravær enn ti prosent i et fag på videregående, ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter.

Elevorganisasjonen stiller seg bak streiken. De reagerer på at grensen er så konkret, skriver NRK.

Det var Sosialistisk Ungdom i Hordaland som tok til orde for en elevstreik mot den nye fraværsgrensen.