Menu

Eldrerådet er urolig

Eldrerådet i Bømlo er urolig over at kommunen kan få redusert inntektene sine fra staten dersom eiendomsskatten ikke blir innført. De ønsker at satsene på fritidsboliger blir den samme som på bolighus.

Av admin | 10.12.2008 08:36:34

I uttalen sin til saken peker de på at mange eldre eier fritidsboliger i tillegg til annen bolig, skriver avisen Sunnhordland.

De mener at høyere satser på fritidsboliger kan gi negative signal og føre til at Bømlo blir en mindre attraktiv kommune å slå seg ned i. De spør også om det er forskjell innenfor primærnæringene fiskeri og landbruk når det gjelder eiendomsskatt på næringsbygg.

Publisert av Lisa Lien | 10.12.2008 kl.08:3