Menu

Ekstrastraff for røykere

Innsatte i norske fengsler kan risikere og miste retten til å røyke på cella.

Av admin | 02.08.2013 06:11:11

En overrepresentasjon av røykerer i norske fengsler har vært et problem sier Kriminalomsorgen i Norge.

Brannfaren og hensynet til ansatte er vurdert opp mot de innsattes behov, og man vurderer nå et forbud skriver Stavanger Aftenblad.

Av Rolf Helge Tveit | 02.08.2013 kl.06:11