Menu
Foto: Daniel Niazi/Sveiobladet.net

Eksplosjon av ADHD i Helse Fonna

I Helse Fonna er antall ADHD-diagnoser nesten tredoblet på to år. Klinikkdirektør Kenneth Eikeset kaller økningen dramatisk.

Av Egil M Solberg | 07.02.2018 14:34:02

I 2015 fikk 132 barn og ungdommer en ADHD-diagnose av Helse Fonna. I fjor var tallet steget til 365, melder NRK. Det er nesten en tredobling på to år.

– Det er positivt at de som trenger psykisk helsehjelp får det. Samtidig er det bekymringsfullt at både antall henvisninger og diagnoser med ADHD øker dramatisk, sier Kenneth Eikeset til kanalen. Han er klinikkdirektør for BUP i Helse Fonna.

En av årsakene kan være at en er blitt flinkere til å oppdage slike lidelser ute på helsestasjoner og hos fastleger.

– Det kan også være slik at flere sliter med å tilpasse seg skolesystemet, og at de derfor blir henvist med spørsmål om psykisk lidelse, sier han til NRK.