Menu

Eidesvik styrker sin posisjon i Wilson ASA

Wilson-rederiet melder tirsdag om omfattende meldepliktig handel av aksjer. Caiano AS, hovedaksjonær i Wilson ASA og nærstående til styrets formann Kristian Eidesvik, har kjøpt 4 396 400 aksjer i Wilson ASA til 19,91 kr per aksje.

Av admin | 30.12.2008 13:26:51

  
              Kristian Eidesvik

Ny beholdning for Caiano AS er 38 070 799 aksjer tilsvarende 90,18 %. Ny beholdning for Kristian Eidesvik og nærstående er  38 070 799 aksjer tilsvarende 90,18 %.

Caiano Ship AS, som er 100 % eier av Caiano AS, hovedaksjonær i Wilson ASA, har solgt 317.000 aksjer i rederiet til Caiano AS. Ny beholdning for Caiano Ship AS er 0 aksjer.

Styremedlem Ellen Solstad har solgt 79 000 aksjer i Wilson ASA til kurs av 20,- kroner per aksje. Ny beholdning for Ellen Solstad er 250 000 aksjer.

Styremedlem Eivind Eidesvik har solgt 260 000 aksjer i Wilson ASA til kurs av 20,- kroner per aksje. Ny beholdning for Eivind Eidesvik er 2 500 aksjer.

Styremedlem Gudmundur Asgeirsson og nærstående selskap Hler ehf, har solgt
1 588 000 aksjer i Wilson ASA til kurs av 20,- kroner per aksje. Ny beholdning for Gudmundur Asgeirsson er 0 aksjer.

Caiano Fisk AS som er 100% eiet av Caiano AS, hovedaksjonær i Wilson ASA, har solgt 150 000 aksjer i Wilson ASA til kurs NOK 20,- per aksje. Kjøper er Caiano AS. Ny beholdning for Caiano Fisk AS er 0 aksjer.

Smedasundet III AS, et selskap kontrollert av Kristian Eidesvik, samt nærstående av Kristian Eidesvik, har i dag solgt til sammen 247 000 aksjer i Wilson ASA til kurs 20,-kroner per aksje. Kjøper er Caiano AS, hovedaksjonær i Wilson ASA og nærstående til Kristian Eidesvik. Ny beholdning for Smedasundet III AS er 0 aksjer, heter det i en børsmelding.

Av Egil Kr. Solberg | 30.12.2008 kl.13:3