Menu
Illustrasjon: Eide Marine Services

Eide leverer skip til asylsøkere

Eide Marine Services har inngått en rammeavtale med UDI om totalt 13 skip som kan huse asylsøkere.

Av Egil M Solberg | 31.12.2015 15:16:02

Selskapet har drevet med floteller siden tidlig på 1990-tallet, og har blant annet huset arbeidere i forbindelse med større byggeprosjekter, ifølge Dagbladet.

– Vi har vunnet mange posisjoner fordi vi er billigst. Det er ikke kanon-butikk, men en grei type virksomhet, sier styreleder Georg Eide i Eide Marine Service til Dagbladet.

På grunn av nedgang i asylstrømmen de siste månedene er det foreløpig usikkert om det vil bli et reelt behov for flotellene.