Menu
Hans Vik Politimester Sør-Vest Politidistrikt
Hans Vik er Politimester Sør-Vest Politidistrikt.

Effektiviserer politiet

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt oversendte torsdag Politidirektoratet (POD) sin tilrådning om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder.

Av Egil M Solberg | 15.12.2016 16:37:18

Sør-Vest politidistrikt får 19 tjenestesteder hvis tilrådingen tas til følge av Politidirektoratet. Det betyr en reduksjon på 8 tjenestesteder fra dagens 27.

Midlene som frigjøres ved for eksempel å legge ned et lensmannskontor, skal gå til mer politi i gatene, sier politimesteren.

Her er politimesterens forslag:

1. Tjenesteenherene Stord, Bømlo og Fitjar slås sammen og gis navnet Stord lensmannsdistrikt.

2. Tjenesteenhet Karmøy og Utsira gis navnet Karmøy lensmannsdistrikt med lensmannskontor i Kopervik.

3. Haugesund, Sveio og Tysvær slås sammen og gis navnet Haugesund politistasjon med lokaliteter i Haugesund.

4. Etne og Vindafjord slås sammen og gis navnet Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt med kontor i Vindafjord.

5. Sauda og Suldal slås sammen og gis navnet Sauda og Suldal lensmannsdistrikt med administrasjonssted i Sauda og lensmannskontor i Suldal.