Menu

Dyrere innleie av utenlandsk arbeidskraft

Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring av tariffavtaler for skips- og verftsindustrien fører til at timeprisen for innleie av ufaglært utenlandsk arbeidskraft øker fra 234 til 312 kroner timen.

Av admin | 02.12.2008 14:29:08

– Dette betyr ekstra millionutgifter for verftene. Verftenes kostnader øker sterkt som følge av tariffnemndas vedtak om allmenngjøring av tariffavtalene for skips- og verftsindustrien. Pålegget medfører høyere utgifter ved bruk av ufaglært utenlandsk arbeidstaker som er inne via et vikarbyrå, sier direktør Sigrun Vågeng i NHO i en pressemelding.

Vurderer søksmål mot staten
Vedtaket, som trådte i kraft mandag, vil øke timekostnaden til anslagsvis 312 kroner. Dette er konsekvensen av allmenngjøringen som trådte i kraft mandag. Verftene påføres med dette millioner kroner i ekstra kostnader. Verftene vurderer nå søksmål mot Staten. Dette arbeidet støttes av NHO og Norsk Industri.

-Vedtaket om allmenngjøring går langt utover det som er nødvendig for beskyttelse av utenlandske arbeidstakere. Avgjørelsen er derfor en ulovlig restriksjon på den frie flyten av tjenester, sier Vågeng.

Hun sier at det har vært drøftinger mellom verftene, NHO og Norsk Industri rundt hva som nå skal gjøres. Hun sier videre at en endelig beslutning om rettssak vil bli tatt når saken har vært drøftet i de ulike verftenes styrer. (Kilde: Offshore.no)

Av Egil Kr. Solberg | 02.12.2008 kl.14:2