Menu
Dyrepoliti NOAH

Dyrekrimprosjektet er startet

Politiet og Mattilsynet er nå i gang med et dyrekrimprosjekt i Rogaland. Målet med prosjektet er å bli bedre på å bekjempe kriminalitet mot dyr.

Av Egil M Solberg | 06.11.2016 00:11:38

– Vi samarbeider allerede godt her i Rogaland. Det er et godt utgangspunkt å bygge videre på, og nå skal vi bli enda bedre, sier Åslaug Høgemark, seksjonsleder for Nordsjø- og miljø ved Felles etterforskningsenhet i Sør-Vest politidistrikt på Facebook.

Ingen roller, verken i politiet eller Mattilsynet, endres som følge av prosjektet:

• Mattilsynet skal avdekke kriminalitet mot dyr gjennom tilsyn.
• Mattilsynet skal ta imot bekymringsmeldinger fra publikum. I alvorlige saker som ikke kan vente til neste dag; ring 22 40 00 00. I andre saker kan du tipse ved å bruke «Varsle oss» på hjemmesidene til Mattilsynet.
• Politiet skal etterforske og stå for påtalemessig behandling, før saken oversendes Statsadvokaten.

– Prosjektet skal skape bedre kunnskap og forståelse hos Mattilsynet i forbindelse med anmeldelser, etterforskning og påtalemessig behandling av saker, og øke kunnskap og bevissthet om dyrevelferd i politiet, sier Høgemark.