Menu
Brasteintunet espira
Brasteintunet barnehage. FOTO: Espira

Dyr barnehagedrift i Haugesund

Haugesund kommune har langt høyere kostnader med å drive barnehager enn andre kommuner, noe som i stor grad er årsaken til kommunens underskudd. De private barnehagene er årsaken.

Av Egil M Solberg | 02.04.2015 13:19:09

Mens Karmøy bruker 171.601 kroner per barnehageplass, bruker Haugesund nesten dobbelt så mye – 311.568 kroner.

Disse kommunene er i samme såkalte Kostra-gruppe, det vil si at de er sammenlignbare når det gjelder folkemengde, inntekter og utgifter.

Haugesund skiller seg ut blant kommuner i hele landet.

De private barnehagene er årsaken
Regelverket krever at kommunene gir de private barnehagene tilskudd som tilsvarer 98 prosent av kostnadene til de kommunale barnehagene. Og siden Haugesund bare har fem små kommunale barnehager uten stordriftsfordeler, men flere store private barnehager, må kommunen betale veldig mye til de private, melder NRK.

– Dette bidrar i stor grad til det akkumulerte underskuddet i Haugesund kommune, sier ordfører Peter Steen til NRK.