Menu
Lærer Elev Skole

Dropper realfag

Elever i videregående skoler i Rogaland endrer nå utdannings og karrièreplaner på grunn av nedgangen i oljeindustrien.

Av admin | 25.01.2016 08:22:55

Skoler opplyser til NRK at flere elever nå dropper de vanskeligste matte og fysikkfagene på skolen.

I en lengre periode har mange blitt oppfordret til å velge realfag, men nå er stemningen ved skolene i ferd med å snu.