Menu

Dropper melk på skolen

Under halvparten av norske grunnskoleelever er med på skolemelkordningen, og det drikkes langt mindre melk nå enn tidligere. I Rogaland er 34,5 % av elevene med på ordningen.

Av Eirin Marthinussen | 31.08.2016 11:24:38

Skolemelkordningen slik vi kjenner den i dag startet opp på 70-tallet. Den gang som en reaksjon på brus- og saftautomatene som dukket opp på skolene. Statens ernæringsråd mente at skolene burde tilby melk på kartong til en redusert pris, skriver NRK.

Ved utgangen av 1971 benyttet 20 prosent av elevene tilbudet. Siden den gang har flere typer melk kommet til, og nå tilbys blant annet kakaomelk og laktosefri melk. I fjor ble også ulike fruktdrikker og yoghurttyper inkludert i skolemelkordningen.