Menu

Dropper E134-satsing

Det kom i dag frem at regjeringen har valgt å satse på flere hovedveier mellom øst og vest. Siden 2014 har regjeringen vært tydelig på at det skulle satses på E 134 til Haugesund. Nå har de snudd.

Av Egil M Solberg | 20.03.2017 16:24:35

Regjeringen og samarbeidspartiene trosset dermed Vegvesenet og valgte flere veier som hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet, i tillegg til E134.

En funksjonsdeling mellom riksvei 52, riksvei 7 og E16 skal sammen med E134 over Haukelifjell danne de nye hovedfartsårene mellom Østlandet og Vestlandet.

Riksvei 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken.

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet skal være hovedforbindelse for næringstransport. Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.

E16 er vintersikker, men utgjør lengst kjøreavstand Oslo-Bergen. Veien skal imidlertid fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt, heter det i en pressemelding.