Menu

Dropp tilhengeren

På grunn av sterk vind på flere broer i fylket ber politiet bilister om å være forsiktige, og unngå om mulig å krysse broer med tilhenger eller med takboks. De ber også folk sikre løse gjenstander.

Av Eirin Marthinussen | 29.09.2016 14:28:52

Den sterke vinden skaper også mye problemer i ferjetrafikken.

På ferjesambandet Skjersholmane-Ranavik ble avgangene fra Skjersholmane flyttet til Jektevik på grunn av sterk vind. Sambandet går nå mellom Jektevik–Ranavik, opplyser Norled.