Menu

Drarvik anker til Høyesterett

Den permitterte Suldal-ordføreren Andreas Drarvik anker dommen fra Gulating lagmannsrett. Han ble dømt til 75 dagers betinget fengsel for å ha oppført seg seksuelt krenkende mot en ung kvinne fra Sauda.

Av admin | 15.07.2006 08:16:57

Retten fant det bevist at Drarvik skrev «hore» på kvinnens hus.

Det er nå opp til Kjæremålsutvalget å avgjøre om anken får gå til Høyesterett.

– Dommen bærer preg av synsing, og er et overgrep, sier Drarvik til Aftenbladet.no.

Av Egil M Solberg | 15.07.2006 kl.08:1