Menu

Dramatisk økning i bompengeavgiftene

Om kort tid vil trolig bompengeavgiftene i Haugalandspakken øke kraftig. Prisen vil trolig gå opp fra 6,00 kroner til 15,20 per passering, opplyser Sven Olsen i FrP Haugesund. Hans parti jobber nå for å stanse takstøkningen.

Av admin | 27.08.2013 00:33:09

Forslag til takstøkninger i Haugalandspakken kommer om kort tid, men etter valget 9. september. Partiene lokalt som er for den dramatiske takstøkingen, vil ikke snakke om saken før valget.

– Et av alternativene gir en dobling av takstene til kr. 24, Et annet alternativ, som legges fram, er en økning til kroner 19, men da kun med 20 % maksimalrabatt. For de som forskutterer fullt ut, betyr dette en økning på 2,5 ganger, fra kroner 6,00 til kroner 15,20, opplyser Sven Olsen i Frp Haugesund.

Det er flertall for forslaget og ikke noe Frp alene kan hindre. Les mer på Olsens blogg

Av Egil M Solberg | 27.08.2013 kl.00:31