Menu

Dramatisk for Etneelva

Foreløpige tellinger viser en dramatisk nedgang i antall villaks i Etneelva. Elveeierlaget har telt laks i fem uker og så langt er de sett 81 villaks. Det samme tallet i fjor var 281.

Av admin | 02.07.2014 08:06:50

Fjoråret blir karakterisert som et svært svakt år, med det dårligste fisket på 18 år. Det har ikke vært åpnet for fiske i Etneelva i år. (NRK)

Av Veronica Rona Thomassen | 02.07.2014 kl.11:06