Menu
domstol konfliktråd

Dømt til å gjennomføre program

En 25 år gammel mann bosatt i Haugesund ble nylig dømt for kjøp av amfetamin i 2015. Dommen lød på betinget fengsel i 30 dager, med vilkår om at han må gjennomføre et program hos Kriminalomsorgen.

Av Eirin Marthinussen | 11.08.2017 11:13:52

25-åringen ble dømt i Gulating lagmansrett i mars for tidligere hendelser med samme vilkår for betinget dom, noe som gjør at de to dommene vil forløpe nokså samtidig.

Programmet han må gjennomføre er et narkotikaprogram med domstolskontroll.

Mannen skal i dag være rusfri og i gang med å utdanne seg.