Menu
Tinghuset, Haugaland Tingrett i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Dømt for vold mot politiet

Under transport til drukkenskapsarresten utagerte en 24-åring med vold og trusler mot politiet. Nå er han dømt til 24 dager ubetinget fengsel.

Av Egil M Solberg | 19.01.2018 21:24:24

Det var en tysværbu som april i fjord ble inntransport til arresten i Haugesund.

Han gikk da løs på politifolkene med slag og spark, forsøkte å bite politifolkene og fremsatte grove trusler.

Mannen var sterkt beruset da han sto for flere ordensforstyrrelser på Karmøy. Politiet besluttet da å sette han i drukkenskapsarrest.

Dette viste seg bli svært krevende for politifolkene. På vei over Karmsund bro gikk mannen løs på den ene polititjenestemannen. Etterhvert måtte de be om forsterkninger for å få kontroll på han.

Mannen bar på en flaske brennevin og under transporten falt en klump med 2,05 gram hasj ut av lomma hans.

Tiltalte er tidligere straffedømt en gang, dette for overtredelse av vegtrafikkloven. I tillegg har han to bøter på seg for ordensforstyrrelse.

Straffen ble denne gang fengsel i 24 dager. Han må også betale det offentlige 2.500 kroner i saksomkostninger.