Menu

Dømt for uaktsom kjøring

En 19 år gammel jente fra Sunnhordland ble fratatt førerkortet etter et hun havnet utenfor veien i mai i fjor. Nå har hun fått førerkortet tilbake, men er denne uken dømt til å betale 8.000 i bot.

Av Egil M Solberg | 12.01.2018 18:13:22

Det var på formiddagen torsdag 18. mai at den unge kvinnen mistet kontrollen under en kjøretur i Kvinnherad.

«Hun var ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet hun mistet veigrepet slik at bilen krysset motgående kjørebane og kjørte ut av veibanen, slik at bilen fikk materielle skader.» Slik beskriver Sunnhordland tingrett hendelsen.

Utforkjøringen medførte få materielle skader, men etter rettens vurdering kunne mer omfattende skader – både på person og ting- lett oppstått da siktedes bil kom over i motsatt kjørefelt.

På bakgrunn av dette, finner retten at siktede mister føreretten i 6 måneder. Jenta fikk imidlertid førerkortet tilbake av politiet før saken kom opp i retten, dermed slipper hun å måtte ta full ny førerprøve.

Hun må imidlertid tåle å betale en bot på 8.000 kroner for sin uaktsomhet.