Menu

Dømt for trygdesvindel

I perioden august 2010 til januar 2011 oppga ikke en 36 år gammel mann fra Haugesund at han var i lønnet arbeid, men fortsatte å motta støtte fra NAV. Han er nå dømt til 30 dager i fengsel og må betale 49 650 kroner tilbake til NAV.

Av Eirin Marthinussen | 25.09.2014 08:14:04

36-åringen fikk opprinnelig 45 dager i fengsel, men grunnet lang behandlingstid av saken så ble 15 dager gjort betinget.