Menu
Tinghuset, Haugaland Tingrett i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Dømt for trygdesvindel

En 54 år gammel kvinne bosatt i Haugesund er dømt til 75 dager i fengsel for trygdesvindel.

Av Egil M Solberg | 03.03.2015 00:06:37

Fra januar 2013 til juni 2014 innleverte hun meldekort til tross for at hun var i jobb. Hun fikk dermed urettmessig utbetalt dagpenger for tilsammen 222.784 kroner, heter det i dommen fra Haugaland tingrett.

Hun oppgav at hun hadde jobbet 533 timer til tross for at hun hadde arbeidet og fått betalt for 1520 timer.

Nå må hun sone 75 dager i fengsel og betale saksomkostinger på 3.000 kroner. Kvinna er også i gang med å betale tilbake beløpet hun urettmessig fikk utbetalt – med kroner 1.000 i måneden.