Menu
domstol

Dømt for seksuelle overgrep mot barn

En mann i midten av 20-årene er dømt til fengsel i fire år for gjentatte seksuelle overgrep mot to barn.

Av Egil M Solberg | 12.10.2016 15:47:21

Jentene var henholdsvis ti og elleve år da overgrepene mot dem begynte sommer en 2007 og pågikk over flere år. Tiltalte var da over 16 år gammel. Mannen ble anmeldt i saken desember 2014, melder Haugesunds Avis.

– Tiltaltes handlinger framstår som grove seksuelle overgrep, begått overfor svært unge jenter uten seksuell erfaring da overgrepene startet. Han har utnyttet deres forelskelse i ham, og ikke tatt hensyn til at de ikke hadde verken biologisk eller psykologisk modenhet for seksuell aktivitet da overgrepene startet, og slett ikke til den form for seksuell omgang saken gjelder, heter det i dommen ifølge avisa.

I tillegg til å måtte sone fire år i fengsel dømte tingretten ham til å betale jentene henholdsvis 200.000 og 100.000 kroner i oppreisningserstatning, melder avisa videre.