Menu

Dømt for seksuell omgang med 6-årig jente

En 27 år gammel mann bosatt på Karmøy er i Haugaland tingrett nå dømt for seksuell omgang med sin niese fra hun var seks år gammel. Mannen må nå sone ett år og ni måneder i fengsel, samt å betale 120 000 kroner i erstatning.

Av admin | 19.08.2013 15:47:52

Overgrepene skjedde fra 2005 til 2009, både på Karmøy og i Askim.

Mannen er nå domfelt for handlinger han gjorde fra han var 19- til 23 år. Jenta var bare seks år gammel da de straffbare forholdene startet og foregikk til hun var ti år.

Det er en rekke skjerpende omstendigheter ved tiltaltes handlemåte. Saken gjelder et stort antall overgrep som ikke lar seg tallfeste, men har hatt preg av jevnlige overgrep.

Det er også på det rene at mannen har misbrukt familiære forhold for å skaffe seg seksuell omgang med jenta.

Jentas mor opplyste under rettsaken at jenta har det bra nå og at hun ikke har behov for noe psykologisk behandling.

Av Egil M Solberg | 19.08.2013 kl.15:47