Menu
domstol konfliktråd

Dømt for ruskjøring

En 61 år gammel kvinne som ble tatt for ruskjøring ble nylig dømt til 25 dager betinget fengsel, med vilkår om at hun gjennomfører et program under Kriminalomsorgen mot ruspåvirket kjøring.

Av admin | 06.09.2017 13:30:04

Kvinnen, som er bosatt på Karmøy, ble også idømt en bot på 40 000 kroner og mistet førerkortet i to år.

Det var i oktober 2016 at 61-åringen bestemte seg for å kjøre til Oasen, etter å ha inntatt narkotiske midler kvelden før.

Hun forklarte i retten at hun valgte å kjøre ettersom hun ikke følte seg ruset, men vitner fortalte at hun kjørte svært uvørent og fremsto som åpenbart ruspåvirket.