Menu
domstol konfliktråd

Dømt for promillekjøring

En 19-åring fra Karmøy ble nylig dømt til 21 dager i fengsel og en bot på 10 000 kroner på grunn av promillekjøring i oktober 2016. Kjøringen endte i et trafikkuhell og alvorlige skader for føreren.

Av Eirin Marthinussen | 08.08.2017 13:28:10

Hastighetsberegninger viste at 19-åringen skal ha kjørt i nærmere 85 km/t på ulykkesstedet, som har en fartsgrense på 60 km/t. Vitner til ulykken beskrev høy hastighet og vinglete kjøring før ulykken.

Analyseresultat viste 0,94 i promille ca. 4 timer etter kjøringen fant sted

Haugaland Tingrett valgte også å fradømme han førerkortet i 20 måneder og han må avlegge ny førerprøve når tiden er omme.