Menu

Dømt for NAV-svindel

En kvinne i 20-årene fikk utbetalt over 300.000 kroner fra NAV, ved å oppgi at hun var eneforsørger. Nå må hun i fengsel.

Av Egil M Solberg | 29.07.2017 12:49:29

Kvinnen er i Sunnhordland tingrett dømt til fire måneder i fengsel, etter at urettmessig fikk utbetalt 335.119 kroner.

Ved å oppgi at hun var eneforsørger, noe hun ikke var, fikk hun utbetalt både overgangsstønad, utvidet barnetrygd, ekstra småbarnstillegg og bidragsforskudd, skriver bladet Sunnhordland.

På landsbasis ble 1.166 personer anmeldt for trygdesvindel i 2015. Det utgjør et tap på 233 millioner kroner, ifølge NAV.