Menu
domstol

Dømt for NAV-svindel

En 64 år gammel drosjesjåfør er dømt til fengsel i fem måneder etter at han angivelig lurte NAV-ansatte til å tro at han hadde strøket på kjentmannsprøven.

Av Egil M Solberg | 27.12.2016 20:43:39

Av straffen gjøres 45 dager ubetinget, mens fullbyrdelsen av de resterende 105 dagene utsettes med en prøvetid på to år.

Mannen forklarte i retten at økonomien hans var svært presset. Siktede
har drevet egen virksomhet som endte opp med at han pådro seg en skattegjeld i
størrelsesorden ca 500 000 kroner.

Han har kjørt drosje i et betydelig antall timer og siktedes utbytte av kjøringen ble utbetalt ved at han selv tok ut sin del av inntekten fra drosjekjøringen direkte fra kassen – selvsagt om dette ikke er lovlig.

Inntekt fra drosjekjøringen utgjør ifølge dommen 333 907 kroner.