Menu
Tinghuset, Haugaland Tingrett i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Dømt for NAV-svindel

En 35 år gammel mann bosatt i Haugesund er nå dømt til 75 dager bak murene etter at han svindlet NAV for over 200.000 kroner.

Av Egil M Solberg | 14.06.2016 21:41:11

I perioden 23. mars 2013 til 16. mars 2014 i Haugesund, sendte han inn elektroniske meldekort til Meldekortsentralen hvor han førte opp at han hadde arbeidet kun 46 timer, til tross for at han hadde arbeidet og mottatt lønn for 1950 timer fra arbeidsplassen.

I dommen heter det at opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av tilsammen kr 200 749 i dagpenger hvilket medførte tap eller fare for tap for NAV.

Nå må han sone en ubetinget fengselstraff på hele 75 dager og betale saksomkostninger på 3.000 kroner.