Menu
nav

Dømt for NAV-svindel

En 23 år gammel kvinne fra Tysvær er i Haugaland tingrett dømt til 30 dager i fengsel for NAV-svindel.

Av Egil M Solberg | 01.12.2015 23:47:59

I en periode på nærmere ni måneder forledet hun ansatte ved NAV til urettmessig å utbetale til seg overgangsstønad, utvidet barnetrygd og ekstra småbarnstillegg med til sammen kr. 128.051,-.

Hun unnlot å opplyse NAV om at hun bodde sammen med sine barns far.

Siktede oppgav til NAV at hun bodde på en annen adresse og at hun var aleneforsørger.

Nå er hun dømt til ubetinget fengsel i 30 dager.