Menu
NAV

Dømt for NAV-bedrageri

En kvinne i 40-årene er dømt til fengsel i 24 dager etter at hun bedro NAV for 170.000 kroner.

Av Egil M Solberg | 21.11.2016 10:37:52

Kvinnen skal ha krevde dagpenger mens hun gikk på jobb. Hun unnlatt å føre opp over 800 timer på meldekortet mens hun faktisk var i jobb.

– Etter rettens syn har tiltalte opptrådt sterkt klanderverdig. Hun har konsekvent og over lang tid unnlatt å gi NAV korrekte opplysninger om sitt arbeidsforhold», heter det i dommen.

I tillegge til fengselstraffen. må kvinnen nå betale tilbake beløpet.