Menu

Dømt for klaps

En ung mor er dømt til 14 dagers betinget fengsel og til å betale en bot på 5.000 kroner etter at hun klapset barnet sitt.

Av Egil M Solberg | 25.07.2016 09:51:48

Barneloven sier at barn ikke skal utsettes for noen form for vold, heller ikke for eksempel lette klaps, selv om det skjer som ledd i barneoppdragelsen.

Kvinnen skal ifølge Haugesunds Avis ha klapset sin tre år gamle datter på armen, og ved to anledninger å ha kløpet en noe eldre datter i armen.

Retten mener ifølge avisa at kroppskrenkelse overfor barn må dømmes strengere enn overfor voksne, og spesielt når det skjer innad i en familie, på grunn av det særlige avhengighetsforholdet som da gjelder.