Menu

Dømt for klaps og klyping

En 38 år gammel kvinne bosatt på Karmøy er i Haugaland tingrett dømt for å ha klapset og/eller kløpet sine døtre ved flere anledninger.

Av Egil M Solberg | 30.11.2017 13:55:13

Etter hvert som barna vokste til oppsto det konflikter knyttet til grensesettingen av de to eldste barna, skriver Haugaland tingrett i sin domsavsigelse.

Retten mener at krenkelsen av barna og farepotensialet som ligger i fysisk avstraffelse tilsier at det skal reageres med fengselsstraff for forholdet tiltalte nå dømmes for.

Straffen ble fengsel i 30-tretti-dager, mens fullbyrding av dommen utsettes med en prøvetid på to år.