Menu
domstol

Dømt for grov vold

En 27-åring fra Karmøy er denne uken dømt for blant annet knivstikking og grov vold mot flere personer.

Av Egil M Solberg | 21.02.2018 17:27:10

Det var en lørdag i mars 2016 at mannen først slo fornærmede med knyttneven og en gjenstand i ansiktet og hoderegionen gjentatte ganger.

Da fornærmede forsøkte å rømme fra voldsmannen, ble han stukket i ryggen med en kniv eller annet lignende redskap.

Deretter fortsatte volden med slag og spark.

I perioden fra juli 2015 til oktober 2016 utøvde han også ved flere anledninger vold mot sin ektefelle.

I et tilfelle mistet hun tre tenner og og fikk blåmerker på kroppen.

Ved to tilfeller skubbet han henne også slik at hun falt ned en trapp og slo seg stygt.

I tillegg til den grove voldsepisoden, er mannen dømt for innbrudd, bilkjøring i narkorus, samt bruk og besittelse av dopingmidler og andre narkotiske stoffer.

Straffen blir fengsel i to år og fem måneder, hvor fullbyrdelsen
av fem måneder av straffen utsettes med en prøvetid på to år.

Han dømmes videre til en ubetinget bot stor 10 000, samt til å betale mannen han knivstakk en erstatning på 50 000 kroner. Han må også ut med 138 623 kroner i erstatning til sin kone. I tillegg må han betale 1 800 kroner i saksomkostninger.

Mannen fradømmes også retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn for en periode på to år.