Menu
Sildajazz natt

Dømt for flere forhold

En 30-åring fra Karmøy er dømt til 90 dager fengsel og en bot på 52 000 kroner. Han er dømt for både vold, to tilfeller av promillekjøring, import av ulovlige legemidler og ordensforstyrrelser.

Av Egil M Solberg | 20.11.2017 13:43:24

Det var etter en krangel at karmøymannen uten forvarsel slo en annen gjest i ansiktet. Den dømte mannen skal i retten ha forklart at han hadde drukket og ikke husker noe fra hendelsen.

I straffeutmålingen legger retten i følge dommen vekt på at 30-åringen har flere forhold han står tiltalt for.

60 dager av de 90 gjøres betinget. det betyr at han slipper å sone disse hvis han ikke gjør flere lovbrudd i perioden.

I tillegg til fengsel og bot, er mannen fradømt førerretten i fem år. Han må også betale saksomkostningene på 5 000 kroner.